Insamlade bilder av hur Skånes landskap påverkats av två industrier, kolgruvor och sockerbruk, studeras tillsammans med utställda konstverk av internationella konstnärer på

Fältstation 293

Parallella bildspel ur Fältstationens samlingar

Referensbibliotek och Fältstationens publicerade böcker

Visas 2022:

På Fältstationen visas verk av internationella konstnärer och filmare. De utställda konstverken ger perspektiv och tolkningsmöjligheter, blir ett stöd för publiken att läsa de insamlade bilderna av landskapet. Konstverken kan förbinda Fältstationens insamlade bilder av landskap med en vidare värld. De kan erbjuda perspektiv, erbjuda möjliga sätt att läsa och sammankoppla bilder.

‘Windjarrameru, or The Stealing Cunts’ (2015) av Karrabing Collective

‘Gallivant’ (1996) av Andrew Kötting

.

Samlingen:

Insamling av landskapsbilder är basen i Fältstationens arbete. De insamlade bilderna monteras i flera bildspel under olika teman relaterade till de två industrierna, med utgångspunkter som är associativa, antropologiska, geologiska, kulturgeografiska, historiska, ekonomiska, politiska, klimatologiska och ekologiska, men som också beaktar det inre livet – de kan vara litterära, poetiska, surrealistiska, anekdotiska, sublima, psykoanalytiska. De insamlade bilderna kommer från konstnären Kalle Brolin och hans kollegor, från publiken, från hembygdsföreningar och lokala museer, från arkiv.

Rönneå, bro vid Höja (2022)

Rönneå, bro vid Höja, betpråmen ‘Framåt’, lastning av sockerbetor (tidigt 1900-tal)

Om oss:

En fältstation ingår vanligen i en forsknings-infrastruktur , en lokalt förankrad plats för nära studier av en viss miljö. Fältstationen är en arbetsplats och en publik visningsplats, öppen för besök. Här i Höja ser vi Fältstationen som en del i den infrastruktur som konstnärer och publik bygger upp kring sina studier av Skånes landskapsbild.
Fältstation 293/Höja är en fysisk lokal där insamlade bilder av Skånes landskap, under påverkan av två specifika industrier (kolgruvor och sockerbruk), visas publikt tillsammans med konstverk av internationella konstnärer. Publiken görs till medskapare och uttolkare av de insamlade bilderna. Fältstationen är belägen i byn Höja, utanför Ängelholm i nordvästra Skåne (3 min från E6). Lokaltrafik mellan Ängelholm och Höja saknas, vi nås enklast med bil, cykel, eller till fots.
För att besöka oss, hör av er via mail så bokar vi en tid. Ange hur många ni är (max antal besökare i lokalen är tre åt gången). Ange vilka eventuella hänsyn som behöver tas med avseende på tillgänglighet, allergier, m.m.
Besöken är gratis, och vi bjuder alla besökare på fika. Ett besök inleds med en guidning från mötesplatsen vid Höja kyrkas parkering till själva Fältstationen. Ett besök kan ta upp till en timme.
Kontakt: Kalle Brolin på kabrolin(at)gmail.com
Fältstationens arbete har möjliggjorts tack vare generöst projektstöd från Region Skåne.

Från serien ‘Informationsskyltar, 180 grader’

Från serien ‘Informationsskyltar, 180 grader’